Folk Til Topps

Våg å vise hvem du er

Du har fått deg et møte med en bedrift du vil jobbe hos. Det har gått 10 minutter av møtet, og du fortsetter å snakke om deg selv og hva du har gjort. Om din CV, om alle vervene, erfaringen og faglig utdannelse.

Plutselig blir du avbrutt. – Spørsmålet er ikke hva du har gjort før. Har du noen spørsmål til oss?

Bedriftslederen forteller: – Vi er ikke så opptatt av CV-en din, referanser og din utdannelse. Kanskje er du den personen vi vil trenge og derfor sa jeg ja til å møte deg. Nå er du invitert hit for å fortelle og overbevise meg om at du kan løse oppgavene. Disse ligger foran oss og løses ikke av CV-er. Om du ikke er den vi ser etter, må vi bare fortsette å lete, helt til vi finner riktig person.

Hva gjør du nå?

Det er kun et svar: Du må stille spørsmål om situasjonen til bedriften, forventninger, ønsket profil, kunder, marked, teknologi og personalsituasjon. Og du må vise at du forstår at kjemien må stemme. Du må stille mange åpne spørsmål som gir deg detaljering om hva de ser etter.

Ditt mål nå er å knytte bedriftlederens beskrivelse av sin nye medarbeider til dine egne evner, persontype og kompetanse der du er tydelig på at du er rett person for dem.

– Når kan du begynne?

Hvorfor er dette så vanskelig å få til?
Bedrifter som ser etter nytt blod, er ikke så opptatt av CV-er. De ser etter hva du kan gjøre. Er du 50+ med en lang CV, konkurrerer du med yngre folk med god utdannelse. Kan du gli inn i en moderne organisasjonskultur? Om du har hatt en lang karriere og plutselig er overflødig, nedbemammet eller har tatt en sluttpakke, har du kjent på frykten. Erkjennelsen av å ikke bli valgt.

Du klarer kanskje å ringe mange i ditt nettverk, søke på annonserte jobber på finn.no og nav.no. Har du kjent på den frykten som holder oss tilbake, begrenser oss, og hindrer oss i å nå våre drømmer og mål? Frykten for ikke å bli valgt er bare noe av det vi kjenner på når vi beveger oss utenfor komfortsonen.

Å føle på at folk med mindre erfaring, fart og vilje fikk jobbene du ikke engang kom til intervju på, er drepende. Det er tøft å møte venner og fortelle at du er arbeidsledig. Skammen over å ikke være god nok.

Her ligger noe av kjernen. Du må lete etter motivasjon, få noen til å hjelpe deg til å ta riktige valg. Ut av dette vil du få en indre trygghet, bli bedre til å lytte. Du har vist evne til å stå i ubehag og tåle skuffelser. Akkurat dette er dine superkrefter som du skal benytte. Det er viktig å være emosjonell, sårbar og sensitiv i et moderne arbeidsliv. Du må våge å by på deg selv, tørre å vise litt følelser.

Opp og frem
Utfordringen er at det er der ute, i møte med nye mulige arbeidsgivere, at selvtilliten kommer og utvikling skjer. Derfor er det helt kritisk at du skaffer deg noen verktøy for å få deg møter med mennesker som kan bety mye for din fremtid.

Er du lett å like, har god energi med en type kompetanse som gjør at du fungerer bra både i motgang og på solskinnsdagene?

Det er personligheten, kompetansen og din evne til å utføre morgendagens utfordringer som er viktig. Se mindre bakover på hva du har gjort, rett blikket fremover. Det er hva du kan gjøre nå og fremover som er din salgsvare.

For bedriftene handler alt til syvende og sist om mennesker. De vil tiltrekke seg de beste menneskene, utvikle dem og holde på dem.

Utdannelse vs erfaring
Har du årevis med erfaring, som ofte mangler i organisasjoner som vokser kraftig, knytt det opp mot fremtidige utfordringer du ser vil komme i din salgspitch.

Det er en kamp om jobbene. Nyutdannet eller senior. Alle må ha tørt krutt i børsa og et fininnstilt sikte. Du må trene for å bli god på powerpoint og excel. En fundamental innsikt er at også karriere er noe som må jobbes med.

Oppskriften for å skaffe seg jobb i morgen handler om å være oppdatert på teknologi, være kapabel til å ta en telefon og booke seg et møte med hvem som helst og gjennomføre bra møter med bedrifter som kan trenge deg.

Still spørsmål om hva som er oppgavene, kjør din salgspitch og skreddersy ditt budskap – alltid!

Er du også en av dem som ønsker å lære nye ting? Sliter du kanskje med å få de nye teknikkene med jobbsøk til å sitte?