Linkedin Din Profil

Slik setter du opp Linkedin

Vet du om din Linkedin-profil hjelper eller skader dine jobbmuligheter? Enten du kontinuerlig bruker mye tid på profilen din, eller du ikke har sett på den det siste året, vet du sannsynligvis at LinkedIn er et kraftig verktøy for å øke din synlighet, koble deg til beslutningstakere og fremme dine jobb- og karrieremuligheter.

Det kan derfor være smart å investere litt tid i profilen din eller få satt opp en ny om du ikke er på Linkedin. Spesielt er det en god ide hvis du vil gjøre endringer for din karriere eller holder på med aktivt jobbsøk.

Men hvordan kan du vite om profilen din er til hjelp eller kanskje står der som en hindring?

Disse spørsmålene vil hjelpe deg å forstå hvor du står og hva du enkelt kan gjøre for å forbedre profilen din slik at den blir et bra verktøy for deg.

Start med å tenke deg at du er et medlem av målgruppen din – beslutningstakerne du ønsker å påvirke. Les ditt LinkedIn-sammendrag på toppen som om du så det for første gang. Les det sakte, med fokus på hva det egentlig sier. Unngå å skumme igjennom sammendraget fordi du vet hva som står der.

Deretter kan du gi deg selv en rangering for hver av de følgende spørsmålene fra 1 til 3, hvor 1 er «nei, det mangler jeg», 2 er ”det har jeg nesten på plass” og 3 er «ja, det har jeg på min profil ”.

Første visuelle inntrykk
1. Er fotografiet profesjonelt (ikke selfies) med ansiktet ditt der det dekker 70% og 80% av ledig plass?

Overskriften
2. Har overskriften din jobbtittel, firma eller søkeordene du vil være kjent for?

Kontaktmuligheter
3. Endret du nettadressen din til å være LinkedIn / in / ditt navn?

4. Har du koblet til nettsider, sammen med kontaktinformasjonen din, inkludert mobilnummer, e-postadresse og Twitter-link (hvis du har en)?

Sammendrag
5. Vil de første to setningene i ditt sammendrag være så interessante at du leser videre?

6. Er det autentisk (i tråd med hvem du egentlig er) og aspirerende (posisjonerer deg for hva som er neste steg for deg)?

7. inneholder den minst 20-30 % personlig informasjon (dine interesser, lidenskaper, verdier, filantropiske interesser, synspunkt og livserfaringer)?

8. Oppfatter du ordlyden og innholdet til å formidle din personlige merkevare?

9. Er det formatert lettlest – inkludert nok luft og mellomrom for å bryte opp avsnittene?

10. Er det grammatisk korrekt og uten skrivefeil?

Erfaring
11. Har du en oppføring for hvert erfaringsområde i din karriere – inkludert en beskrivelse med alle relevante søkeord i hver oppføring?

Utdanning
12. Har du tatt med en oppføring for hver av dine utdannelser? Er skolen på Linkedin velger du slik at skolelogoen vises i profilen din.

Ferdigheter
13. Er de tre øverste ferdighetene i dine ferdigheter / anbefalinger (endorsements) de som du vil bli kjent for?

Grupper
14. Er du tilhørende relevante grupper på for eksempel disse områdene: Ledelse, Interesser / lidenskaper, Alumni, frivillig arbeid / filantropi?

Publikasjoner
15. Har du inkludert dine publikasjoner (bøker, whitepapers, e-bøker, leserinnlegg, etc.)?

Nå, tell opp poengsummen din.

Hvis du scoret 40 eller høyere, fantastisk! Profilen din vil tiltrekke deg oppmerksomheten til de som trenger å kjenne deg, og den kan posisjonere deg for suksess videre med jobbsøk og karriere.

Hvis du scoret mellom 30 og 39, bør du jobbe mer med profilen. Gå tilbake til de spørsmålene hvor du ga deg en 1 eller 2 og jobber med de elementene i profilen din.

Hvis du scorer under 30, kan det være lurt å starte fra bunnen. Sett av tid til å bygge en profil som på en god måte reflekterer hvem du er og posisjonerer deg for din neste rolle.

Når du har innholdet i profilen på plass, bruk litt ekstra tid på sammendraget øverst. Dette skal være det som gjør at hele profilen din blir lest. Et sterkt budskap i sammendraget kan skape den interessen du er ute etter. Det er faktisk den viktigste delen av Linkedin-profilen din.

Du bør gjøre endringer eller skrive om profilen din off-line. Når du har finjustert tekst og innhold eller opprettet en ny, får du tilbakemelding fra noen få personer. Ta med deres anbefalte redigeringer før du gjør endringene i LinkedIn-profilen din. Deretter justerer du personverninnstillingene for «Deling av profilredigering» til «Nei». Du vil ikke at forbindelsene skal varsles når du jobber med profilen din. Når du er nesten ferdig, endrer du innstillingen tilbake til «ja». Så gjør du dine siste endringer – og forbindelsene dine vil vite at du har oppdatert profilen din.

Sannsynligvis vil mange sjekke ut hva som skjer med deg. Det er en fin måte å komme i kontakt med folk du ikke har hatt kontakt med på en stund.

Trenger du hjelp og flere gode råd, kan rådgiverne i JobAccess bistå deg.