Bli en personlig ressurs for andre

Den beste deltidsjobben for deg som er samfunnsengasjert

Vipps hjelp andre

Som personlig rådgiver hos JobAccess hjelper du andre som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Det kan være som ung, det å stå nyutdannet uten jobb, det å være 50+ uten jobb, det å plutselig miste jobben, det å falle utenfor arbeidslivet, det å ha en delvis nedsatt arbeidsevne, det å ha opplevd en lang periode som sykemeldt, det å ha stått med dagpenger fra NAV i lang tid eller være mottaker av sosialstønad.

Vi ønsker å knytte til oss flere som har overskudd og interesse til å bidra postitivt til endring for de som er i disse gruppene. Det er en stor oppgave å løfte frem og skape plass til mange av de som i økende grad blir diskriminert og ikke sett på som attraktive i arbeidslivet.

Vi har hjulpet flere hundre med motivasjon, møtebooking, salgspitch, presentasjoner, trening før møter, trening på intervju, debrief etter møter/intervjuer, nye teknikker og bruk av digitale verktøy.

  1. Bidra når du selv vil
    Som personlig rådgiver velger du selv når og hvor mye tid du vil bidra med.
  2. Interessant problemløsning
    Du hjelper til med kartlegging og hjelper folk i gang. Du bidrar til motivasjon, selvtillit og lærer bort nye teknikker.
  3. Givende og lærerikt
    Du bidrar med kompetanse, gir råd, tips og deler praktiske verktøy. Du vil bli kjent med mange flotte mennesker og bli bedre kjent med deg selv.

JobAccess er basert på sosialt entreprenørskap og forsøker å løse menneskers presserende sosiale utfordringer med å skaffe seg jobb på en ny og innovativ måte.

Noen er i en situasjon der økonomien er vanskelig, mens andre har det litt romsligere eller har karrierådgivning betalt av arbeidsgiver. Vi forsøker hele tiden å finne løsninger slik at flest mulig kan få hjelp. Dette innebærer at noen faktisk kan få hjelp uten kostnad mens andre betaler en timepris.

Kombinasjon av frivillighet og lønn
Vi kan betale fra 200 – 350 kr pr time avhengig av hvem du er rådgiver for. Altså får du betalt i de fleste tilfellene, men må være forberedt på at noe av innsatsen ytes på frivillig basis. Er du med på sikre og utvide kontakten med flere som trenger hjelp, f.eks bedrifter som nedbemanner, får du naturligvis betalt for disse timene.

Du hjelper, vi tar oss av resten
Du kan konsentrere deg om å hjelpe med ny kunnskap og finne en god kjemi med flest mulig. Vi tar oss av markedsføring, gir tilbud, gjør avtaler og betaling.

Vi vil bli digitale
Om kort tid vil mange områder være preget av digitale tjenester. Vi jobber med spennende digitale løsninger som vil gjøre det enklere å lære og kommunisere gjennom ny teknologi. Er du med oss kan du bli med på en spennende reise inn i det digitale arbeidsmarkedet.

Er du interessert i å bidra? Kontakt gjerne Kjetil Faye Lund, faye@jobaccess.no eller 909 23 795.