Digitale Ferdigheter

Har du digitale ferdigheter?

Arbeidsgivere etterlyser digital kompetanse, men hva er det? Hvilke krav er det som menes med digital kompetanse? Dette skal vi her forsøke å gi deg svar på.

Et viktig område du kan bruke i kontakten med nye arbeidsgivere er din digitale kompetanse. Forstår du hvordan tingene henger sammen og hvordan digitalisering påvirker og endrer arbeidshverdagen, har du en masse verdifull ballast for å gjøre deg attraktiv.

I dag stilles det krav til at alle ansatte behersker digitale arbeidsoppgaver, altså samspillet mellom bedriften og kundene med bruk av digitale prosesser.

De fem mest tydelige ferdighetene du bør vite noe om er å kunne ha litt innsikt i teknologien, kunne bruke forskjellige digitale verktøy, kunne bruke digitale medier i kommunikasjonen med kundene, kunne ha en god digital dømmekraft og en liten dose med digital forretningsforståelse.

Om du på disse områdene kan vise til innsikter og kunnskap når du jakter på ny jobb, vil du fort være attraktiv for nye arbeidsgivere. Dette er helt nye områder der kunnskap er ferskvare og innholdet blir hele tiden endret slik at du her må selge de jordbærene du har. Utviklingen går lynraskt og du må tydelig vise at du er lærevillig og nysgjerrig, slik at arbeidsgiver skjønner at du er en de kan å satse på.

Alle bransjer og bedrifter har forskjellige behov og definerer selv hvilken digital kompetanse de trenger. I tillegg er det i dag også slik at alle har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert og tidsaktuell med egen digitale kompetanse.

5 digitale ferdigheter som gir deg verdi:

 1. Digitale systemer
  Hva vet og kan du om betalingsløsninger, kunstig intelligens, sikkerhetsspørsmål? Kjenner du til automatiserin? Kan du bruke Googels søkemotor og sosiale medier?
 2. Digitale verktøy
  Kan du bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å skrive god informasjon? Det å kunne søke etter, navigere og tolke digital informasjon er en viktig ferdighet.
 3. Digital kommunikasjon
  Har du erfaring med digitale medier og verktøy for å kommunisere nøyaktig? Kjenner du til hvordan kommunikasjonen foregår i de forskjellige kanalene? Har du opplevd feil som gjør at det blir friksjon i kundedialogen og at kundeservicen lugger med chat, epost og meldinger?
 4. Digital dømmekraft
  Hvordan kan du bruke bruke nettvett og følge lovene for personvern i digitale medier og i sosiale medier?
 5. Digital forretningsforståelse
  Kjenner du til at digitale prosesser påvirker forretningsdriften og informasjonsflyten? Hvor interessert er du i å følge med på utviklingen og være læringsvillig?

Kanskje er det slik at det å poste på sosiale medier er en bra kompetanse? Det å kunne skrive og uttrykke seg godt i meldinger, på chat og i epost er verdifulle digitale kompetanser som arbeidsgivere verdsetter.

Det å utøve fantastisk god intern kommunikasjon, salgsbudskap, kundeservice og leverandørkontakt med digitale verktøy er ikke spesielt vanskelig. Har du det som skal til? Fortell om det.