Ønsker du en samtale?

JobAccess benytter Google Hangouts til videosamtaler. Du kan også sende oss en epost faye@jobaccess.no eller sende sms og ringe 909 23 795.

Vipps kundeservice

– Fellesnevneren for de som kommer til oss er at det er mennesker som nekter å gi opp. Vi har fokus på individuell hjelp, både for dem som ønsker å bytte jobb og de som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Vi hjelper til slik at hver enkelt kan ta egne valg med bakgrunn i hva man har lyst til og hva som er ens egen indre motivasjon.

Til deg som er jobbsøker
Hos JobAccess ønsker vi at du som jobbsøker skal få en god opplevelse av veien frem til å få jobb. Du får både personlig hjelp og ny kunnskap om digitale verktøy som vil mobilisere dine egne ressurser. Du kan få help til lage en enkel plan og ikke minst lære deg teknikkene som fungerer når du skal ut å snakke med arbeidsgivere.

Vi hjelper deg med alle forberedelsene med å lete etter bedrifter, ta kontakt, avtale møter, stille spørsmål, introdusere og matche deg med behovene, følge opp og få et godt resultat. I tillegg er det å trene på en god salgspitch, ditt budskap og presentasjoner, områder du kan få hjelp til.

Det å ikke komme inn på arbeidsmarkedet som ung, det å stå nyutdannet uten jobb, det å være 50+ uten jobb, det å plutselig miste jobben, det å falle utenfor arbeidslivet, det å ha en delvis nedsatt arbeidsevne, det å ha opplevd en lang periode som sykemeldt, det å ha stått med dagpenger fra NAV i lang tid eller som mottaker av sosialstønad, er den harde virkeligheten.  Vi i JobAccess ønsker å bidra postitivt til endring for dere som er i disse gruppene som i økende grad blir diskriminert og ikke sett på som attraktive i arbeidslivet.

Til deg som er arbeidsgiver
Vi ønsker å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som ønsker å bidra til at jobbsøkere kan få mulighet for jobb. Ikke alle jobbsøkere når igjennom via vanlige rekrutteringskanaler og søknadsprosesser av forskjellige årsaker. Gjennom JobAccess kan arbeidsgivere benytte seg av ny teknologi og få rask tilgang på mennesker som ønsker å jobbe.

JobAccess ønsker å snakke med flere arbeidsgivere som ser muligheter utenom de kjente rekrutteringskanalene og annonserte stillinger. Vi trenger flere som ser hva hvert enkelt menneske kan bidra med og som kan være kreative og se løsninger og muligheter der andre ser problemer.

Målet til JobAccess er å hjelpe mange ut i jobb gjennom innovasjon og samarbeid.

Har du spørsmål, kontakt rådgiver Kjetil Faye Lund på 90923795 eller faye@jobaccess.no