Vi hjelper mennesker å finne seg jobb og arbeidsgivere med å bygge bedrifter.

JobAccess jobber med løsninger som hjelper mange med arbeid. Vi bidrar positivt som motivator, tilrettelegger, sparringpartner, rådgiver, mentor og operativ formidler av kompetanse for jobbsøk og karriereutvikling.

Vi bidrar med kunnskap om salgsprosesser, trening på møtebooking, budskap og salgspitch. Du får en masse innspill og eksempler til samtaledrivere og lærer deg hvordan nye digitale verktøy kan benyttes. I sum og hver for seg gir dette verdifull hjelp for deg.

Vipps om oss

Samtidig får du påfyll av smarte teknikker for å finne nye veier inn i arbeidsmarkedet. Vi bidrar og hjelper deg slik at du får booket de viktige møtene og snakket med nye arbeidsgivere. Du får hjelp til å bruke de digitale verktøyene som skaper attraktivitet hos arbeidsgivere, samtidig som du får introdusert din arbeidskraft på en spennende måte.

Vi er gjennomført varme og ekte. Du vil kjenne at vi utstråler trygghet, kan det vi holder på med og er gode til å lytte. Innimellom må vi utfordre deg når det er nødvendig, røske deg ut av komfortsonen, og kanskje stille et par uventede spørsmål eller to. Dette får i gang tankene og åpner opp nye dører.

Vi er en sosial entreprenør
JobAccess er basert på sosialt entreprenørskap og forsøker å løse menneskers presserende sosiale utfordringer med å skaffe seg jobb på en ny og innovativ måte. Vi bruker forretningsmessige prinsipper for å sikre at JobAccess kan drive uten økonomisk støtte, og for å kunne bruke våre ressurser på å løse den utfordringen mange har med å få seg jobb.

Sosiale Entreprenører er sosiale virksomheter som har funnet nye og virksomme løsninger der det offentlige selv ikke har fullgode løsninger, og der det kommersielle ikke har interesser.

Vi har fokus på en dobbel bunnlinje og ser verdi i både sosiale og økonomiske resultater. Det er dette som skiller oss som sosial entreprenør fra et rent kommersielt selskap. Vi ønsker at JobAccess kjennetegnes som en driftig virksomhet som formidler matnyttig kunnskap til mange mennesker og bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer.

Vår misjon er å hjelpe mennesker finne meningsfylt arbeid og gjøre det enkelt for arbeidsgivere å finne talenter.

Vi inviterer til samarbeid
I mange land er det å ta sosialt samfunnsansvar for bedrifter ganske vanlig, men dette er i helt i startgropen i Norge.

Ønsker din bedrift å støtte JobAccess økonomisk, vil hovedsakelig bidraget gå til å støtte folk som ikke selv kan finansiere hjelp hos oss, og som faller utenfor ordninger hos NAV eller andre offentlige ordninger. Alle kjenner noen som sliter og din hjelp kan løfte frem noen av disse.

JobAccess har hovedkontor i Arendal og hjelper mennesker i hele Norge.